குழந்தைகளுக்கானப் படக்கதை - 'வண்டு-சிண்டு கதைகள்'

Monday, November 17, 2008

வண்டு - சிண்டு , 'அணிலும் மழையும்...' - கதை 9

வாங்க வாங்க.

அனைவரும் நலமா? :)

சென்ற முறை பாடிய பாடல்கள் பிடித்திருந்தனவா? தோசைப் பாடலும், பலூன் பாடலும் உங்களை மகிழ்வித்தனவா? :)

இந்த வாரமும் பாடல்கள் வாரமே :). கண்டு, கேட்டு மகிழுங்கள்.

இன்றைய கதை.....'அணிலும் மழையும்...'

அதற்கு முன் வண்டு-சிண்டு அறிமுகக் கதை கேட்போமா? யார் வண்டு, யார் சிண்டு என்பதை ஒரு முறை நினைவுபடுத்திக் கொள்வோமே :)
வண்டு-சிண்டு அறிமுகக்கதை

இன்றைய கதை.....'அணிலும் மழையும்...' : அகலப்பட்டை - 512 kb:அகலப்பட்டை 150 kb:
================================================================= தங்கள் கருத்துகளையும், உங்கள் குழந்தைகளின் புரிதல்கள், கேள்விகள், எதிர்பார்ப்புகள், பாடல்கள், நடனங்கள் அனைத்தையும் எனக்குக் கண்டிப்பாய்த் தெரிவியுங்கள் :).

நன்றி.

மீண்டும் சந்திப்போம்.

Tuesday, November 4, 2008

வண்டு - சிண்டுவின் 'பாடலாம் வாங்க' கதை 8

வாங்க வாங்க.

அனைவரும் நலமா? :)

தீபாவளித் திருநாளை மகிழ்ச்சியாய்க் கொண்டாடியிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். அம்மா செய்த பலகாரங்களும், அப்பாவுடன் வெடித்த வெடிகளும் புத்தாடகளும் மனம் முழுவதும் நிரம்பியிருக்கா? :)

அதே மகிழ்ச்சியுடன்.......

இன்றைய கதை.....'பாடலாம் வாங்க ::)'

அதற்கு முன் வண்டு-சிண்டு அறிமுகக் கதை கேட்போமா?

யார் வண்டு, யார் சிண்டு என்பதை ஒரு முறை நினைவுபடுத்திக் கொள்வோமே :)

வண்டு-சிண்டு அறிமுகக்கதை

இன்றைய கதை.....'பாடலாம் வாங்க ::)' :

அகலப்பட்டை - 512 kb:
அகலப்பட்டை 150 kb:
==================================================================
என் பிள்ளை, இதில் பங்குகொண்டுவிட்டு, மீண்டும் பிஸியாகிவிட்டான் :-). இன்னும் பார்க்கவில்லை. பார்த்தபின் அவன் கருத்துகளைக் கூறுகிறேன்.

படம் ஒளிப்பதிவு செய்யும் போது அவன் சொன்னது:

Mom! i like it very , very , very , very , very , very much. Its nice.

நான்: :D
=================================================================

தங்கள் கருத்துகளையும், உங்கள் குழந்தைகளின் புரிதல்கள், கேள்விகள், எதிர்பார்ப்புகள் அனைத்தையும் எனக்குக் கண்டிப்பாய்த் தெரிவியுங்கள்.

நன்றி. மீண்டும் சந்திப்போம்.

blogger templates 3 columns | Make Money Online