குழந்தைகளுக்கானப் படக்கதை - 'வண்டு-சிண்டு கதைகள்'

Monday, February 2, 2009

நாதனின் 'பனி மனிதன்' செய்வது எப்படி? :)

நாதனின் 'பனி மனிதன்' செய்வது எப்படி?

தேவையான பொருட்கள்:

1. தோட்டம் நிறைய நிறைய பனி(!!!!!!)
2. பாதியாய் வெட்டிய (இரு) கத்தரிக்காய்த் துண்டுகள்
3. ஒரு காரட்
4. இரு நீளக் குச்சிகள்
5. ஒரு 'கொவ் பாய்' தொப்பி
6. பனியை உருட்டுவதற்கு - நாதன் மற்றும் நாதன் அப்பா.
7. பனி மனிதனுக்கு வைக்க ஒரு பெயர் : Mr.Pickles.

செய்முறை - பின் வரும் ஒளிப்படத்தில் (ஆங்கிலத்தில்):

blogger templates 3 columns | Make Money Online