குழந்தைகளுக்கானப் படக்கதை - 'வண்டு-சிண்டு கதைகள்'

Tuesday, November 30, 2010

10 செ. மீ. பனி...லண்டன் படப்பதிவு

நவம்பர் 30 - மதியம் மணி 1:30 - லண்டன்

என் வீட்டுத்தோட்டத்தில்....

http://www.youtube.com/watch?v=49swQKBXLSIநவம்பர் 30 - பிற்பகல் மணி 3:00

என் வீட்டுப்பின் தோட்டத்தில்....

http://www.youtube.com/watch?v=8AkDGW1pCbwபி.கு.: இது ஒரு உள்ளேன் அய்யாப் பதிவு :). இறுதியில் ,பனியில், அளவுகோல் வைத்துப் பார்த்ததில் , வல்லுனர் நாதன் அளித்த தீர்ப்பு 10 செ. மீ.

மீண்டும் சந்திப்போம்.

blogger templates 3 columns | Make Money Online