குழந்தைகளுக்கானப் படக்கதை - 'வண்டு-சிண்டு கதைகள்'

Tuesday, April 8, 2008

தனிமைஉறைந்தது
இயற்கை...

உரைத்தது
தனிமை...

-NewBee

1 Comment:

யாத்திரீகன் said...

beautiful one.. but somehow didn't bring the loneliness feeling when watching this.. still its a beautiful capture..

blogger templates 3 columns | Make Money Online